2013-05-03

Min skrivarcirkel


I oktober 2012 startade jag Wallinskayas skrivarcirkel. Jag startade den för att jag själv kände att jag behövde skriva ibland och det är enklare att skriva om man har ramar, uppgifter, deadlines, någon som läser, någon som kommenterar.

Skrivarcirkeln funkar så att en ny skrivuppgift kommer ut varannan söndag, två gånger i månaden alltså. Deadline är 14 dagar senare, alltså när nästa skrivuppgift kommer ut. Efter att deadline gått ut publiceras de texter som skrivits på uppgiften, en om dagen. Då får vem som helst vara med och kommentera texterna. Ge positiv feedback, konstruktiv kritik eller bara skriva en rad. Det går även att kryssa i om texten var rolig, intressant, spännande eller välskriven.

På senare tid har jag även börjat ha miniuppgifter som har kortare tidsspann och inte kräver lika mycket av deltagaren. Det är ett sätt att väcka upp skribenten i dig.

Jag önskar att fler var med i skrivarcirkeln. Det finns ett gäng som varit med bara en gång och så finns det en person som skrivit varenda skrivuppgift. Han påstår att det har gett honom väldigt mycket, vilket känns väldigt bra för mig.

Så stanna upp ett tag och var med och gör en uppgift. Gå in på Wallinskayas skrivarcirkel och spana åtminstone.

Inga kommentarer: